Nyheter

KULTURFABRIKKEN

Da er vi ferdige med vår del av oppdraget fra Kristiansund kommue ved kommunal teknikk med å forskjønne/oppgradere kaifronten på Gassverktomta ved siden av /utenfor Kulurfabrikken. Fantastisk fint har det blitt. Vi takker våre samarbeidsparnere Flatsetøy Maskin og Freimarkas venner for flott samarbeid. Takk også til Kristiansund kommune ved kommunal teknikk for godt samarbeid under utførelsen av arbeidet.