STEINLEGGING

Ny uteplass

Her ble det ny uteplass. Designet av huseier selv i forkant av støping. Fosna Stein takker for oppdraget.